Piątkowo ul. Tomasza Zana , Poznań, (przy Straży Pożarnej)
+48 796 078 454
refleksologia@otostopa.pl

Refleksologia – Wprowadzenie i trochę historii. cz.2

Refleksologia – Wprowadzenie i trochę historii. cz.2

cropped WhatsApp Image 2020 04 05 at 22.17.27 1

Refleksologia – Wprowadzenie i trochę historii. cz.2

Współczesna cywilizacja, rozwój techniki i powszechny w dzisiejszym świecie materializm z jednej strony zapewniają człowiekowi łatwiejsze i dostatnie życie, ale z drugiej narażają go na niebezpieczeństwo utra­ty zdrowia. Także współczesna medycyna okazuje się często bezradna.

W tych okolicznościach absolutnie uzasadniony jest renesans holistycz­nej wiedzy o człowieku, w tym także sztuki tradycyjnego diagnozowania i uzdrawiania. W ciągu minionych kilkunastu lat można było zauważyć wzrastające zainteresowanie poszukiwaniem i stosowaniem prostych, racjonalnych i skutecznych metod leczenia, które nie powodują nieko­rzystnych dla organizmu efektów ubocznych.

Jedną z takich metod jest refleksologia stóp, czyli nauka o topogra­fii punktów i stref odruchowych na stopach, ich powiązaniu z organi­zmem oraz sposobie masażu stóp w celach terapeutycznych. Stopy są jednym z mikrosystemów ludzkiego ciała, który od dawna wykorzysty­wano w profilaktyce i leczeniu. Na przestrzeni wieków powstało wiele systemów refleksoterapii, ale metoda stosowana u nas zasłu­guje na szczególną uwagę.

Refleksologia według koncepcji Ingę Dougans wykorzystuje recep­tory na stopach i meridiany w celu uaktywnienia procesów samolecze-nia organizmu i jego powrotu do naturalnej równowagi fizjologicznej (homeostazy). Wszystkie te reakcje zachodzą na drodze odruchowej w układzie nerwowym i energetycznym człowieka.

Metoda refleksoterapii, która pozwala „czytać” zmiany chorobowe u człowieka na podstawie analizy jego stóp i meridianów narządowych, pomaga zrozumieć i uleczyć ból i inne objawy.

Poznajemy związek między narządami wewnętrznymi a zmianami patologicznymi widocznymi na stopach. Diagnostyka ta jest nieodzownym instrumen­tem terapeuty leczącego środkami naturalnymi. Zmiany dostrzegane na stopach należy rozumieć jako skutek procesów wewnętrznych orga­nizmu. Głównym zadaniem w tej metodzie jest praca z chorym nad pobudzeniem jego wewnętrznej energii (fizycznej i psychicznej) w celu zwalczenia każdej formy dysharmonii w organizmie