Piątkowo ul. Tomasza Zana , Poznań, (przy Straży Pożarnej)
+48 796 078 454
refleksologia@otostopa.pl

Wszystko jest wzajemnie ze sobą powiązane – natura to sieć

Wszystko jest wzajemnie ze sobą powiązane – natura to sieć

Tao Medycyna Chińska

Medycyna Chińska – wszystko jest wzajemnie ze sobą powiązane – natura to sieć

Punkt widzenia medycyny chińskiej odpowiada zachodniemu podej­ściu systemowemu: ludzie są mikrokosmosem w makrokosmosie.

Droga Mleczna to tylko jedna z konstelacji we wszechświecie. Ziemia jest  jedną z planet na Drodze Mlecznej. Istoty ludzkie to tylko jeden ;podsysystem w nadrzędnym systemie Ziemi.

Poszczególne narządy  ludzkim ciele stanowią mniejsze układy w większym układzie, jakim   człowiek. Wszystkie te systemy są wzajemnie ze sobą powiązane. „ana jednego wpływa na pozostałe. Wódz Seattle, wygłaszając mowę 1854 roku, opisał ów współzależny związek w następujący sposób:

To wiemy – ziemia nie należy do człowieka, to człowiek należy do ziemi. Wszystkie rzeczy są ze sobą związane jak krew, która łączy jed­ną rodzinę. Cokolwiek staje się udziałem ziemi, staje się udziałem jej synów. Człowiek nie utkał pajęczyny życia; jest zaledwie nitką w tej pajęczynie. Niszcząc pajęczynę życia, niszczy samego siebie.

Żywe systemy nie są statyczne. Zgodnie z prawami fizyki wszech­świat znajduje się w ciągłym ruchu, dlatego każde działanie wywołuje taką samą i przeciwną reakcję. Te same siły czy też energie przyrody, które sprawiają, że planety krążą wokół Słońca, a drzewa wiosną wy­puszczają nowe liście, powodują, że ludzie się śmieją, płaczą, wykonu­ją określone działania, a ich narządy funkcjonują

Równowaga po­między wszystkimi tymi układami decyduje o naszym zdrowiu, a więc i o jakości naszego życia.

W przyrodzie nierównowaga wywołuje pożary lasów, huragany, powodzie i trzęsienia ziemi. W ciele człowieka jest ona przyczyną wszelkich objawów chorobowych, takich jak gorączka, nie­strawność, wysokie ciśnienie krwi i bóle głowy.

Tao – sieć

Według medycyny chińskiej wszystko, co jest, i wszystko, czego nie ma, zaczyna się od tao. Czym jest tao? W bezpośrednim tłumaczeniu słowo to oznacza „drogę”, nie da się go jednak dokładnie zdefiniować. T

Tao nie jest namacalne i nie można go zobaczyć, można je ujrzeć je­dynie poprzez to, jak się przejawia w różnych formach, i doświadczyć poprzez praktykowanie jego zasad*. Tao można również przetłumaczyć jako „prawo wszechświata”. To zależność wszystkich „rzeczy” od „nie–rzeczy”. Lao Tse opisał to następującymi słowami:

Łączymy trzydzieści szprych i nazywamy to kołem, ale jego użytecz­ność zależy od przestrzeni, która jest pusta. Zamieniamy glinę w naczy­nie, ale to, czy będzie ono mogło spełniać swoją funkcję, zależy od pustej przestrzeni**.

Tao jest „korzeniem, z którego wyrastają pień i wszystkie gałęzie”, „źródłem całej substancji, energii, świadomości”. To „kontinuum bez granic w czasie i przestrzeni”. Tao nie jest religią, ale sposobem życia. Przez lata tradycyjna wschodnia filozofia opierała się na poglądzie, który zachodnia nauka potwierdziła dopiero niedawno, a mianowicie że „ma­teria” jest niczym więcej ani niczym mniej jak skondensowaną, wysoce uporządkowaną energią”.

Choć tak mówi nauka, prawda ta nie została zastosowana w żadnej filozofii medycznej zachodniego świata.